CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
8
Hide details for 20172017
1
Hide details for 8/20178/2017
14/2017/QĐ-UBND09/08/2017Attachment IconQĐ Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh Quảng Trị
1
Hide details for 7/20177/2017
10/2017/QĐ-UBND21/07/2017Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số chuyên dùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
3
Hide details for 5/20175/2017
8/2017/QĐ-UBND22/05/2017Attachment IconQuyết định về việc phân cấp thực hiện việc thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
6/2017/QĐ-UBND09/05/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy định phân công, phân cấp quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
7/2017/QĐ-UBND09/05/2017Attachment IconQuyết định ban hành Quy định về quản lý vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Tr
1
Hide details for 4/20174/2017
5/2017/QĐ-UBND18/04/2017Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Trị
1
Hide details for 3/20173/2017
4/2017/QĐ-UBND28/03/2017Attachment IconQuyết định Ban hành quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị xã Quảng Trị tỉnh Quảng Trị
1
Hide details for 2/20172/2017
2/2017/QĐ-UBND17/02/2017Attachment IconQuyết định về việc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
53
Hide details for 20162016
8
Hide details for 12/201612/2016
55/2016/QĐ-UBND30/12/2016Attachment IconQuyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ngày 14/9/2015 của UBND tỉnh Quảng Trị Ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
54/2016/QĐ-UBND30/12/2016Attachment IconQuyết định ban hành quy chế phối hợp trong công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị
53/2016/QĐ-UBND21/12/2016Attachment IconQĐ v/v Quy định về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh
52/2016/QĐ-UBND21/12/2016Attachment IconQuyết định Ban hành Quy định quản lý nhà nước về hoạt động sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
51/2016/QĐ-UBND20/12/2016Attachment IconQuyết định Ban hành đơn giá xây dựng nhà, vật kiến trúc và đơn giá các loại cây, hoa màu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
50/2016/QĐ-UBND19/12/2016Attachment IconQuyết định về việc quy định thu tiền sử dụng hạ tầng tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
49/2016/QĐ-UBND15/12/2016Attachment IconQuyết định v/v quy định một số chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn thành phố Đông Hà
48/2016/QĐ-UBND13/12/2016Attachment IconQuyết định Ban hành Quy chế xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị
3
Hide details for 11/201611/2016
46/2016/QĐ-UBND30/11/2016Attachment IconQĐ Phân cấp quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
44/2016/QĐ-UBND15/11/2016Attachment IconQuyết định ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Quảng Trị
45/2016/QĐ-UBND15/11/2016Attachment IconQuyết định Sửa đổi một số điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 18/7/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị
2
Show details for 10/201610/2016
TRUNG TÂM TIN HỌC TỈNH QUẢNG TRỊ
Địa chỉ: Số 45 - Hùng Vương - Đông Hà - Quảng Trị, Điện thoại: 053.553350, Email: trungtamtinhoc@quangtri.gov.vn
du lịch trung quốc,CareerBuilder,likewatch.com - Đồng hồ Mido,cổng thanh toán trực tuyến,tiếng anh a2,Bán buôn, bán sỉ quần áo thời trang vnxk,cach chong lao hoa tu nhien,tập luyện thể thao,Tuyển sinh Đại học 2017,du an One Verandah,trồng răng implant ở đâu tốt